2022 spalio 14–22

Jaunųjų meno analitikų kūrybinė laboratorija

Jaunųjų meno analitikų kūrybinė laboratorija

Dalyvių registracija vyksta iki 2022 m. rugsėjo 26 d.
Registracijos anketa

 

Recenzijų konkurso komisija:
Rima Jūraitė – teatrologė, teatro ir operos kritikė, scenos menų svetainės „Menų faktūra“ redaktorė, LMTA lektorė;
Virginija Kulvinskaitė-Cibarauskė – rašytoja, literatūros kritikė, žurnalo „Literatūra ir menas“ literatūros kritikos skilties redaktorė;
Rasa Murauskaitė-Juškienė – muzikologė, muzikos kritikė, LRT KLASIKOS vyresnioji redaktorė, radijo laidų vedėja, LMTA ir VU lektorė.

Radijo laidų idėjų atrankos komisija:
Rasa Murauskaitė-Juškienė – muzikologė, muzikos kritikė, LRT KLASIKOS vyresnioji redaktorė, radijo laidų vedėja, LMTA ir VU lektorė;
Dainius Vanagas – rašytojas, LRT KLASIKOS vyresnysis kultūros laidų redaktorius;
Julijus Grickevičius – LRT KLASIKA vadovas.

Jaunųjų meno analitikų kūrybinė laboratorija

Martyno Aleksos nuotrauka


8-ojo šiuolaikinės operos festivalio NOA spektaklių programą lydės kūrybinė laboratorija, kurioje kviečiami dalyvauti jaunosios kartos meno analitikai (muzikologai, teatrologai, kinotyrininkai, menotyrininkai, kultūros ir meno kritikai, literatai), besidomintys kritinių tekstų apie šiuolaikinę operą rašymu bei radijo laidų kūrimu. Ši laboratorija išaugo ir pratęsia 2011 ir 2018 metų NOA festivaliuose vykusį jaunųjų kritikų recenzijų konkursą „Kokybiškiausios recenzijos versijos“.

Laboratorijos tikslas – paskatinti jaunosios kartos meno analitikus domėtis šiuolaikiniu muzikos teatru, naująja opera, suteikti galimybę tobulėti rašant recenzijas ir išbandyti jėgas kuriant radijo laidas. Laboratorijos kuratorės – teatrologė, teatro ir operos kritikė, svetainės „Menų faktūra“ redaktorė Rima Jūraitė ir muzikologė, muzikos kritikė, LRT KLASIKOS vyresnioji redaktorė, radijo laidų vedėja Rasa Murauskaitė-Juškienė.

Laboratorijos dalyviai susitikimuose su kuratorėmis bus supažindinti su šiuolaikinio muzikos teatro, naujosios operos kontekstais, recenzijų, analizuojančių ir interpretuojančių šį žanrą, rašymo ypatumais, bei radijo laidų kūrimo „virtuve“. Jaunųjų meno analitikų kūrybinės laboratorijos partneriai – scenos menų svetainė „Menų faktūra“ ir radijo programa LRT KLASIKA. Recenzijos bus publikuojamos svetainėse www.menufaktura.lt, www.noa.lt ir kitose festivalio partnerių žiniasklaidos priemonėse; radijo laidos bus transliuojamos LRT radiotekoje, laidų ištraukos – LRT KLASIKOS eteryje.


Informacija konkurso dalyviams:

  • Jaunųjų meno analitikų kūrybinės laboratorijos dalyvių amžiaus riba – 30 metų (imtinai);
  • Laboratorijos dalyviams bus suteikta galimybė nemokamai dalyvauti edukaciniuose renginiuose (paskaitos, diskusijos, susitikimai) ir apsilankyti visuose NOA festivalio spektakliuose;
  • Dalyviai turės pasirašyti pasižadėjimą konkurso organizatoriams (iki numatytos datos) pateikti bent vieną recenziją apie festivalio spektaklį/-ius ir sudalyvauti radijo laidos kūrimo procese (dalyviui priimtinu būdu – vedėjo, redaktoriaus ar kt. veiklose);
  • Visos konkurso dalyvių pateiktos recenzijos bus publikuojamos interneto svetainėse ir / ar žiniasklaidoje;
  • Laboratorijos rezultatai bus aptarti ir įvertinti baigiamajame susitikime. Recenzijų konkurso laureatui atiteks prizas – kelionė į 2023 m. gegužę Roterdame vyksiantį tarptautinį šiuolaikinės operos festivalį „O. – Festival for Opera. Music. Theatre.“;
  • Radijo laidų idėjos bus plėtojamos kartu su LRT KLASIKA ir talpinamos LRT radiotekoje. Geriausių darbų autoriams bus įteikti apdovanojimai.

Konkurso dalyvių recenzijos: